Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Dược Hà Nội

Đại học Dược Hà Nội

Đại học Dược Hà Nội

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) - Tổng chỉ tiêu đại học là 600, hệ cao đẳng là 150
Trường Đại học Dược Hà Nội

Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.Điện thoại: (04) 3825 4539 - Fax:  (04) 3826 4464,

Email: info@hup.edu.vn
Website:http://www.hup.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Dược Hà Nội 2013

Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu tuyển sinh
2013
Dược học D527204 A 600
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Dược học C900107 A 150

 

Nguồn tin: kenhtuyensinh.vn