Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 2014

Đại học Luật Hà Nội

Đại học Luật Hà Nội

(Trung tâm luyện thi Đại học Đa Minh) - Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2014 tuyển 1978 chỉ tiêu, trường tham gia kì thi tuyển sinh chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Chỉ tiêu cụ thể các ngành như sau:

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Ký Hiệu trường  Mã Ngành  Khối Thi Chỉ Tiêu 2014
Số 87, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (04)38352630; (04)38351879: Website : wwvv.hlu.edu. vn  LPH      1.978
Các ngành đào tạo đại học:       1.978
Luật   D380101 A,C ,D1 1.388
Luật kinh tế   D380107 A,C,D1 400
Luật thương mại quốc tế   D110101 D1 130
Ngôn ngữ Anh   D220201 D1 60

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nuớc.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tham gia kì thi tuyển sinh chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điểm trúng tuyển xác định theo từng mã ngành kết hợp với điểm sàn vào Trường theo từng khối thi (Khối A tuyển 35%. khối C tuyển 35%, khối D1 tuyển 30% chỉ tiêu). Nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào Trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã dự thi ban đầu thì được đăng kí chuyển sang các ngành cùng khối còn chỉ tiêu

Nguồn tin: tin.tuyensinh247.com