Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Giáo Dục ĐHQG Hà Nội

Đại học Giáo Dục ĐHQG Hà Nội

Đại học Giáo Dục ĐHQG Hà Nội

(Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh) - Xem chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Giáo Dục ĐHQG Hà Nội chi tiết từng ngành dưới đây:

Đại học Giáo Dục ĐHQG Hà Nội

Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

ĐT: (04) 37547969, Fax: (04) 37548092

Website: http://www.education.vnu.edu.vn

Mã trường: QHS

 

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Giáo Dục ĐHQG Hà Nội năm 2013

Chỉ tiêu năm nay không có sự thay đổi so với năm 2012. Xem chỉ tiêu chi tiết từng ngành như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

(Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04) 37547969,

Email: education@vnu.edu.vn

Website: http://www.education.vnu.edu.vn

Các ngành đào tạo:

QHS

 

 

Chỉ tiêu tuyển sinh 300

- Sư phạm Toán học

 

D140209

A, A1

50

- Sư phạm Vật lý

 

D140211

A, A1

50

- Sư phạm Hoá học

 

D140212

A, A1

50

- Sư phạm Sinh học

 

D140213

A, , A1,B

50

- Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

C,D1,2,3,4,5,6

50

- Sư phạm Lịch sử

 

D140218

C,D1,2,3,4,5,6

50


Nguồn tin: Trang Kênh tuyển sinh